Uvjeti za dobivanje stipendija

Institut za španjolsku kulturu i jezik svake godine nagrađuje svoje najbolje  polaznike tečajeva, koji su ujedno i članovi Instituta, učenjem španjolskog jezika u Španjolskoj!

Uvjeti za dobivanje stipendije su;

  • Članstvo u Institutu (fizičke osobe).
  • Vlastita prijava za stipendiju. Prijavu za stipendiju, svaki član radi samostalno na način da na mail adresu: info@institutoespanol.com.hr pošalje mail sa svojim osobnim podatcima (ime, prezime, broj telefona, mail adresa i vrsta tečaja kojeg pohađa u Institutu). U predmetu maila potrebno je naznačiti „prijava za stipendiju“.
  • Upisani stupanj (B1/B2/C1/C2, preintermedio ili preavanzado, konverzacija napredna i srednja te svi stupnjevi za djecu.)
  • Redoviti dolazak na nastavu.  Dolazak polaznika utvrđuje se putem evidencije dolazaka koju polaznik na početku svakog sata potpisuje vlastoručno.
  • Redovito pisanje domaće zadaće. Redovito pisanje domaće zadaće utvrđuje se putem evidencijske liste profesora koji bilježi svaki sat je li polaznik napisao zadaću i koja je javno vidljiva u učionici.
  • Uspješno riješeni mini testovi. Tijekom godine polaznik mora biti prisutan na svim mini testovima i mora ostvariti odličan rezultat.
  • Uspješno položen pismeni i usmeni ispit. Tijekom godine polaznik mora uspješno položiti polugodišnji (veljača) i godišnji (lipanj) pismeni i usmeni ispit.
  • Zalaganje na nastavi. Utvrđuje se zapažanjem profesora. Profesor mjesečno bilježi svoja zapažanja o zalaganju i napretku polaznika u izvještaju u koji je dio povjerljive dokumentacije instituta.

Najbolje polaznike određene navedenim kriterijima, Institut za španjolsku kulturu i jezik će nagraditi stipendijom za učenje španjolskog jezika u trajanju do dva tjedna u Valladolidu. Tečajevi se održavaju u međunarodnoj priznatoj školi,  čiji je cilj promicati španjolski jezik i kulturu u zemljama čiji jezik nije španjolski.

Iznos stipendije je 510 eura i može se iskoristiti u periodu od dana dobivanja stipendije do kraja tekuće godine.

Oni polaznici koji osvoje stipendiju, na svoj mail, dobiti će obavijest i lozinku za prijavu tečaja.

Upute kako prijaviti tečaj, polaznik može pronaći na našoj web stranici – postupak prijave za stipendiste- u kategoriji –stipendije.  Lozinka koju je polaznik dobio, otvara i tu kategoriju.

Stipendiju polaznici mogu iskoristiti do kraja tekuće godine, ali su dužni prijavu na tečaj izvršiti u roku od 30 dana, od dana dobivanja lozinke te povratu informaciju o rezervaciji mjesta, prijavi i vrsti tečaja dostaviti Institutu,  putem maila.

Ukoliko polaznik ne izvrši prijavu u navedenom roku ili ne dostavi povratnu informaciju Institutu, lozinka će biti poništena i  stipendija će biti dodijeljena sljedećem polazniku na listi sa najboljim rezultatima.

Author: Institut za španjolsku kulturu i jezik

Share This Post On