Naša metodologija

zastavaŽeliš li pročitati nešto o našoj metodologiji što nije prepisano s Googlea?

Ono što ćemo ti ispričati su zaključci temeljeni na godinama obrazovanja i profesionalnog iskustva u lingvistici primijenjenoj podučavanju španjolskog kao stranog jezika…

Komunikacija je primarna funkcija jezika i upravo zato se naš pristup temelji se na razvijanju interakcije među našim studentima. Da bismo to postigli, u učionicu uvodimo dinamične aktivnosti koje uključuju jezične vještine poput usmenog i pismenog izražavanja i razumijevanja, kao i posredničke strategije.

Prva stvar koju radimo pri besplatnom testiranju razine znanja jezika s D.E.L.E. ispitivačem je provjera ne samo znanja učenika, već i razloga radi kojih se odlučuju na učenje španjolskog jezika; to je nešto što imamo na umu kod prilagođavanja programa i izvannastavnih aktivnosti. Vrlo je jednostavno: bez zabave nema učenja; stoga polazimo od potreba i interesa naših polaznika.

Koje materijale koristimo? Započinjemo s materijalom prilagođenim za učenike španjolskog kao stranog jezika kako bismo postupno došli do rada na stvarnom materijalu koji nalikuje situacijama u kojima će se učenik naći prilikom jezičnog uranjanja, izvan učionice. Izrada naših obrazovnih prijedloga ažurira se svake godine, uzimajući u obzir ne samo kontakt s našim matičnim zemljama (svi naši učitelji su izvorni govornici) već i kontinuirano obrazovanje iz primijenjene lingvistike, koje provodi Instituto Cervantes te druge priznate institucije.

Na početku svake nastavne jedinice predlažemo lingvistički cilj, za koji su potrebni brojni alati. Na primjer, za davanje i traženje uputa po gradu, morat ćemo usporediti glagole kao što su „ser, estar, haber“, naučiti neke oblike imperativa, izraze i vokabular specifičan za grad. Na taj se način učenik uključuje u proces učenja i od samog početka razumije korist svega što vježba. Postizanjem specifičnih ciljeva, naši studenti stječu sigurnost, shvaćaju razvoj španjolskog jezika te postaju sve motiviraniji.

Tijekom nastave provodimo vježbe u kojima učenici imaju priliku istaknuti svoje jače točke što stvara atmosferu suradnje, a ne natjecanja, idealnu za što kvalitetnije učenje. Uz ovakvu atmosferu u grupi, učenici se uče slušati ne samo predavača, već i svoje kolege te se tako povećavaju fokusi učenja.

Učimo naše studente da steknu pouzdanje u govoru, postupno smanjujući vođenje u provedbi zadataka, a povećavajući broj prezentacija na satu, mentalnih shema i tjednih eseja. Ova aktivna uporaba jezika se na kraju pojačava ponudom dodatnih materijala, što promiče samostalno učenje izvan učionice.

Svaki polaznik uči drugačije, a ako se na satu radi isključivo na jedan način, to može izazvati tjeskobu i frustraciju kod učenika kojima taj ne odgovara. Kako bismo izbjegli ovakve situacije, radimo s različitim vrstama pamćenja (vizualnom, auditivnom, audiovizualnom, kinestetičkom, taktilnom…) i često mijenjamo dinamiku nastave (samostalni rad, rad u paru, u malim skupinama ili pak cijela grupa zajedno).

Budući da jezik nije svrsishodan, već predstavlja ključ približavanja raznim hispanskim kulturama, organiziramo besplatne radionice svaka dva tjedna, nudimo uslugu jezičnog tandema, a organiziramo i razna druženja tijekom godine.

Na kraju, Institut za španjolsku kulturu i jezik djeluje  i kao centar za podučavanje i edukaciju profesora. Provodimo edukaciju i seminare za profesore u Zagrebu, Zadru i Ljubljani u sklopu Instituta Cervantes i Filozofskog fakulteta.

Svi naši profesori posjeduju jednogodišnju dodatnu edukaciju završenu u Institutu za španjolsku kulturu i jezik. Edukaciju vodi ravnateljica Instituta, profesorica Lourdes León Malagón , koja je stručnjak za metodologiju i primijenjenu lingvistiku španjolskog kao stranog jezika.

Ukratko, naša metoda rada bazira se na rekreacijsko-komunikativnim situacijama, kooperativnom radu i primjerenim zadacima. Upotrebom navedene metodologije, studenti od prvog dana uče gramatiku i vokabular kroz različite vježbe, igre i dijaloge, primjenjive u svakodnevnom životu.

Ako želite saznati više detalja o samoj metodologiji koju primjenjujemo u radu, ugovorite sastanak s nama na broj telefona +385 1 46 23 481.