Raspored grupa i kalendar

UPISI U TIJEKU!

Akademski kalendar 2018./2019. održavanja nastave u Institutu pogledajte –ovdje- 

Akademski kalendar 2019./2020. održavanja nastave u Institutu pogledajte –ovdje- 

** Raspored grupa i termina, podložan je izmjenama, sukladno potrebama i zahtjevima studenata!