Prijave za D.E.L.E. ispite

D.E.L.E. diplome španjolskog jezika , službene su diplome koje izdaje Instituto Cervantes u ime španjolskog Ministarstva obrazovanja nakon polaganja posebnog D.E.L.E ispita.

Ispit D.E.L.E se polaže na u Institutu Cervantes, dva puta godišnje (svibanj i studeni).

Razlozi za prijavu:

 • Znate španjolski, ali nemate nikakvu potvrdu o tome.
 • Učili ste španjolski i želite imati službeni certifikat o svom znanju.
 • Potreban Vam je službeni certifikat o znanju španjolskog jezika za fakultet, školu, posao i slično.
 • Želite međunarodno priznatu diplomu.

Koje su prednosti polaganja D.E.L.E. ispita?

 • Riječ je o službeno certifikatu, izdanom od strane Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Kraljevine Španjolske, koja točno ocjenjuje Vašu jezičnu kompetenciju.
 • D.E.L.E. certifikat priznat je u cijelom svijetu.
 • Daje pravo na važnu prednost u trenutku podnošenja zahtjeva stipendiju Vlade Kraljevine Španjolske (za profesore i studente). Omogućuje dobivanje potvrde za studiranje u Španjolskoj.
 • Unaprijeđuje u stručnom smislu, Vaš CV te ga sve više tvrtki navodi kao neizostavan uvjet za pristup radnim mjestima.
 • Vrijedi neograničeno.
 • Potvrđuju potreban stupanj za lakše zapošljavanje na radnim mjestima u španjolskoj vladi ili javnim ustanovama.

Upisi i dokumentacija:

 • Pravilno popunjen formular za upis D.E.L.E. Formular možete pronaći u ispitnom centru ili online – ovdje- 
 • Orginal i fotokopija osobne iskaznice ili putovnice sa slikom.

Datumi ispita i cijene:

 • Informacije o cijenama i datumima ispita možete saznati -ovdje-.

Upisi i plaćanje vrše se u uredu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ukoliko su Vam potrebne informacije vezano za  termin, prijavu i/ili cijenu ispita, kontaktirajte Institut Cervantes: 

 • Aula Cervantes Zagreb
 • Ivana Lučića 3,  10000 Zagreb
 • Filozofski fakultet (A-117)
 • T + 385 1 600 2436
 • Mail; aula.zagreb@cervantes.es

Svi polaznici Instituta za španjolsku kulturu i jezik imaju na raspolaganju dodatne materijale, audio zapise te primjere starih ispita za pripremu D.E.L.E. ispita.

Rezultati:

Kandidati će dobiti rezultate otprilike tri mjeseca nakon polaganja ispita. Kandidati koji postignu ocjenu APTO primit će diplomu odgovarajućeg stupnja koju izdaje Instituto Cervantes u ime Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Kraljevine Španjolske i koja će biti poslana u odgovarajući ispitni centar (onaj u kojem je ispit održan).

Kandidatova odgovornost je dati točnu adresu stanovanja (ili obavijestiti centar u slučaju promijene) radi slanja dokumentacije u vezi s ispitom.

Detaljne informacije možete pronaći na stranici: http://diplomas.cervantes.es

Author: Institut za španjolsku kulturu i jezik

Share This Post On