Poco a poco tečajevi

Poco a poco je tečaj španjolskog jezika namijenjen polaznicima 50+.

Ako imate 50 godina ili više i želite opušteno učiti i vježbati španjolski jezik s ostalim polaznicima slične dobi i interesa, tečaj Poco a poco, temeljen na komunikacijskoj metodi rada, idealan je tečaj za Vas.

Na raspolaganju vam je  program početničkog i srednjeg stupnja.

Na početničkom stupnju fokus je na strukturama i vokabularu A1/A2, dok je na srednjem fokus na sadržaju stupnja A2/B1.

U oba programa, polaznici uče jezik i upoznaju hispansku kulturu uz naše educirane profesore, izvorne govornike koji jednostavno obožavaju svoj posao.

Posebna napomena: ako nema dovoljno zainteresiranih kandidata za formiranje grupe, polaznici se mogu pridružiti redovnim grupama, sukladno razini poznavanja jezika.

Author: Institut za španjolsku kulturu i jezik

Share This Post On