Međustupnjevi A2+/B1+/C1+

Međustupanj A2+ – preintermedio

Trajanje tečaja: 120 školskih sati (dva semestra).   

Tečaj preintermedio namijenjen je polaznicima koji govore i dobro razumiju španjolski jezik te znaju koristiti osnovna glagolska vremena, ali imaju problema sa zahtjevnijom gramatikom, na primjer s upotrebom i razlikom između glagola ser i estar, razumijevanjem razlike između prošlih vremena i imperativa.

Ti polaznici, unatoč dobrom razumijevanju i govoru, prilikom upotrebe gramatičkih struktura u govoru rade greške te ne vladaju u potpunosti s ukupnim fondom riječi koji bi trebali moći koristiti.

Na kraju preintermedio tečaja svaki polaznik moći će komunicirati na jednostavan i rutinski način i direktno izmjenjivati informacije o poznatim temama i aktivnostima. Također, bit će u stanju nositi se s kratkim razmjenama informacija u društvu upotrebljavajući gramatičke strukture stupnja A2.

Zahvaljujući tome, polaznik će steći samopouzdanje te će moći razmjenjivati informacije i komunicirati s lakoćom u rutinskim aktivnostima kao što su putovanja, kupovina, razmjena ideja i sl.. Na tečaju će se uz gramatiku vježbati aktivnosti interaktivnog sadržaja u svrhu razvoja vokabulara svakog pojedinog polaznika. Idući stupanj koji polaznici mogu upisati je B1, gdje će biti usmjereni na zahtjevniju vrstu gramatike (indikativ i konjunktiv).


Međustupanj B1+ – preavanzado 

Trajanje tečaja: 60 školskih sati (dva semestra).

Tečaj preavanzado namijenjen je polaznicima koji vrlo dobro govore i razumiju španjolski jezik, ali ponekad imaju problema s upotrebom nesvakodnevnog rječnika u nepoznatim situacijama i ispravnom upotrebom glagolskih vremena.  Takvi polaznici mogu s lakoćom voditi razgovor, pisati i razumjeti jednostavno pisane tekstove, ali ne mogu pratiti niti razumjeti zahtjevniju konverzaciju. Na kraju preavanzado tečaja, svaki polaznik moći će sudjelovati u dugim razgovorima, pisati i razumjeti većinu tekstova, uključujući jednostavne eseje, prezentacije i lekture. Također, moći će sudjelovati u diskusijama i pri tome upotrebljavati gramatičke strukture stupnja B1. Zahvaljujući tome, polaznik će steći samopouzdanje te će u zahtjevnim situacijama kao što su izražavanje vlastitog mišljenja, opisivanje osjećaja, razgovor o mogućim situacijama, teorijama i sl., komunicirati s lakoćom. Tijekom tečaja vježbat će se čitanje i istraživanje informacija kako bi svaki polaznik usvojio i razvio poseban fond riječi, izjava i rečenica te gramatika B1 stupnja. Idući stupanj koji polaznici mogu upisati je stupanj B2, na kojem će imati priliku sudjelovati  u strukturom zahtjevnim razgovorima, pisati (zahtjevnije) tekstove i razumjeti većinu tekstova, uključujući  službene, specijalizirane i profesionalne dokumente.


Međustupanj C1+ – avanzado 

Trajanje tečaja: 60 školskih sati (dva semestra).

Tečaj avanzado namijenjen je polaznicima koji govore i razumiju španjolski jezik sukladno C1 stupnju, ali imaju problema s upotrebom gramatičkih struktura i nesvakodnevnog rječnika u nepoznatim situacijama. Takvi polaznici mogu s lakoćom voditi razgovor, pisati i razumjeti pisane tekstove, ali ne mogu pratiti niti razumjeti zahtjevnu konverzaciju. Na kraju avanzado tečaja, svaki polaznik moći će sudjelovati u dugim razgovorima, pisati i razumjeti skoro sve tekstove, uključujući strukturno zahtjevne eseje, prezentacije i lekture.

Također, moći će sudjelovati u diskusijama i pri tome upotrebljavati gramatičke strukture stupnja C1. Zahvaljujući tome, polaznik će steći samopouzdanje te će u zahtjevnim situacijama kao što su izražavanje vlastitog mišljenja, opisivanje osjećaja, razgovor o mogućim situacijama, teorijama i sl., komunicirati s lakoćom. Tijekom tečaja vježbat će se čitanje i istraživanje informacija kako bi svaki polaznik usvojio i razvio poseban fond riječi, izjava i rečenica te gramatika C1  stupnja. Idući stupanj koji polaznici mogu upisati je stupanj C2, na kojem će imati priliku sudjelovati  u strukturom vrlo zahtjevnim razgovorima, pisati (zahtjevne) tekstove i razumjeti iste, uključujući  službene, specijalizirane i profesionalne dokumente.


Zbog čega u Institutu za španjolski jezik i kulturu postoji podjela na međustupnjeve?

Institut za španjolski jezik radi prema Europskom referentnom okviru za jezike i kurikularnom planu Instituta Cervantes prema kojemu postoje početni (A1, A2), srednji (B1, B2) i napredni (C1, C2) stupnjevi.

Institut za španjolski jezik surađuje sa Zakladom za španjolski jezik (Fundación de Lengua Española) za dodjelu naših stipendija u Španjolskoj, a za to je glavni preduvjet određivanje stupnja znanja jezika prilagođeno našem kontekstu i načinu podučavanja.

Već spomenuta Zaklada za španjolski jezik radi zajedno s Institutom Cervantes te Sveučilištem u Salamanci (koje je najstarije sveučilište u Španjolskoj). Osim toga, od svih polaznika i polaznica koji se prijave za polaganje DELE ispita očekujemo odlične rezultate jer s ponosom možemo reći da je DELE ispit od samog početka našeg projekta položilo 100% učenika i učenica koji su mu pristupili.

Španjolski se jezik ne usvaja na jednak način u španjolskome govornom području i u Hrvatskoj. Osim toga proces učenja jezika nije identičan za učenike kojima je materinski jezik talijanski i one kojima je materinski jezik hrvatski, zbog čega se Instituto Cervantes orijentira prema određenim parametrima koje treba imati u vidu kad se primjenje europski referentni okvir.

Ti su parametri sljedeći:

  • Kontekst podučavanja (osnovna škola, srednja škola, fakultet…).
  • Profil polaznika (poznavanje drugih stranih jezika, materinski jezik polaznika, dob).
  • Potencijalna lingvistička imerzija (je li učenik u okruženju u kojem se svakodnevno govori jezik koji želi naučiti).

Naša ravnateljica, Lourdes León, također koordinira izradu programa i nastavnih materijala te sudjeluje na godišnjim sastancima Instituta Cervantes kako bi se jezični stupnjevi uskladili s radom naše škole zbog čega imamo viši početnički stupanj (A2+, B1+, C1+ , konverzacijske tečajeve te ostale tečajeve s posebnim tematskim naglaskom). Za sve daljnje upite vezane uz naše stupnjeve, možete se javiti na email adresu: lourdes@institutoespanol.com.hr.

Author: Institut za španjolsku kulturu i jezik

Share This Post On