Jezično testiranje kandidata i zaposlenika

Jezično testiranje kandidata pri zapošljavanju

Jezično testiranje provjerava kandidatove sposobnosti usmene i pismene produkcije,  razumijevanja govornog jezika i poznavanja vokabulara. Izvještaj o znanju jezika standardiziran je prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. Za sve tvrtke čiji su zaposlenici polaznici jednog od naših tečajeva za tvrtke, Institut za španjolsku kulturu i jezik ovu uslugu nudi besplatno.

Besplatno testiranje znanja zaposlenika

Za naše poslovne korisnike koji su ujedno i članovi Instituta organiziramo testiranje znanja općeg, poslovnog jezika ili jezika struke. Testiranje provodimo u prostorijama Naručitelja ili u našim prostorijama, u vrijeme po dogovoru s naručiteljem. Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Testiranjem se utvrđuje znanje stranog jezika iz gramatike i vokabulara te njihovo aktivno korištenje u govoru. Po

Author: Institut za španjolsku kulturu i jezik

Share This Post On