Club de gramática

Club de gramática namijenjen je svim polaznicima koji žele dodatno vježbati gramatiku, konverzaciju i pismeno izražavanje.

Club de gramática vodi kontrolni profesor koji je zadužen za individualne konzultacije sa polaznicima tečajeva, pripremu dodatnih materijala i vježbi te niveliranje stupnjeva u Institutu tijekom cijele akademske godine. Za sve aktivne članove Instituta ta usluga je uključena u cijenu tečaja.

Sudjelovanje uključuje:

  • 4 susreta godišnje,
  • dodatne materijale, vježbe,
  • individualne konzultacije.

Cijena:

Za aktivne članove Instituta: besplatno.

Za osobe koje nisu članovi Instituta: 15 po prijavi i dolasku.